CZYM JEST RODO I JAK DOSTOSOWAĆ DO NIEGO FIRMĘ?

RODO to rozporządzenie unijne, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej. RODO weszło w życie 25 maja 2018 roku.

AUDYT RODO

Jeśli potrzebujesz pomocy profesjonalnych doradców w zakresie RODO – skontaktuj się z firmą Hogart, która zajmie się wykonaniem kompleksowego audytu. Razem z kancelarią prawniczą BDO firma przygotowała usługę audytu prawnego i informatycznego firmy. Sprawdzą dokumentację pod kątem zgodności danych osobowych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także zmian, które mają nastąpić w maju 2018 roku.

NA CZYM POLEGA TA USŁUGA?

Audyt obejmuje dokładne zweryfikowanie dokumentów oraz praktyk, które leżą u podstaw polityki bezpieczeństwa i organizacji. W jego skład wchodzi szereg czynności. Jedną z nich jest stworzenie (lub aktualizacja), a także wdrożenie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych. To także Audyt bezpieczeństwa informacji i ułożenie procedur o ochronie danych osobowych i zasobach informacyjnych oraz przeprowadzenie szkolenia dla pracowników klienta. Dodatkowo przeprowadza ona weryfikację i kontrolę poprawności dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji. W skład audytu wchodzi również analiza ryzyka w procesach przetwarzania danych osobowych, dostosowanie dokumentacji i w końcu wsparcie we wdrożeniu RODO.

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na https://www.hba.hogart.com.pl/audyt-rodo/.

APLIKACJA RODO

Firma Hogart przygotowała specjalną aplikację, która umożliwi prowadzenie wszelkich ewidencji wymaganych przez RODO. Aplikację można również zintegrować z systemami ERP klienta. Została ona wyposażona w obsługę wszystkich czynności związanych z RODO.

Jej rejestry i funkcjonalności:

  • rejestr czynności przetwarzania i umów powierzenia
  • wyszukiwanie rejestrów przechowywania danych osobowych
  • ewidencja incydentów
  • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
  • generowanie niezbędnych dokumentów i zestawień

Chcesz dowiedzieć się więcej o programie RODO? Odwiedź https://www.hba.hogart.com.pl/aplikacja-rodo/